Door: Eva Mijnders

Het was de tweede dag van de introweek, met haar befaamde quote ‘het leven gaat niet over rozen,’ geschreven op een oud t-shirt, stelde ze zich aan iedereen voor. ‘Ik vond het altijd een grappige uitspraak, maar als ik er zo over nadenk is het eigenlijk ook wel hoe ik in het leven sta. Je hebt nou eenmaal tegenslagen maar je gaat gewoon door.’ Openhartig vertelt ze over haarzelf, haar familie en het leven in het Gelderse dorpje Gendt.

Image for post
Image for post
Manon Botterblom

De Botterblommen

Manon is 19 jaar en geboren in Nijmegen, maar opgegroeid in Gendt. Een dorpje tussen Arnhem en Nijmegen in, met een heel eigen volkslied. ‘Het is heel erg ons kent ons.’ vertelt Manon. ‘Gendt bestaat voor een groot deel uit mijn eigen familie; de familie Botterblom. Onze familie woont nu een generatie in Gendt. Mijn oma heeft 12 kinderen, dus we zijn met flink wat. We zijn een beetje een soort clan, maar we zijn niet berucht hoor!’ …

About

Eva Mijnders

Journalist in opleiding

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store